Bodybuilding Monitor – Basic

Opplæring

 

Basic-Fitness-Monitor

Be om mer informasjon Se kommende samtaler

Bodybuilding er en sportslig eller terapeutisk praksis som består av å øke muskelstyrken og volumet, gjennom spesifikke øvelser for hver muskel eller muskelgruppe. I dag anses det som en metode til å trene styrke, og den er preget av at den hovedsakelig er delt inn i to arbeidslinjer: idrettslig kroppsbygging og estetisk kroppsbygging. Disse målene er blant annet de som forfølges av kroppsbygging på alle nivåer; fra den profesjonelle til utøveren for rekreasjon eller personlig tilfredshet.

målsettingermål

Dette Bodybuilding Monitor-kurset vil trene deg til å føre tilsyn med et vektrom, veilede en riktig, sikker trening med etablerte mål. Takket være verktøyene som deltakerne vil skaffe seg på dette kurset, vil de fremtidige monitorene kunne rette opplæringen med individuelle eller gruppebelastninger, skrive treningstabeller og følge utviklingen av menneskene som trener under deres tilsyn.

metode metodikk

I ENformate har vi valgt en deltakende, aktiv og dynamisk metodikk som gir studentene våre muligheten til å internalisere det teoretiske innholdet i våre kurs tilstrekkelig, med et teori- / praksisforhold på 30% / 70% til fordel for praksis, og som vil gi dem Det lar deg tilegne deg den essensielle praktiske kunnskapen for å kunne utføre funksjonene som kreves av ønsket stilling med solvens.
Studentene får på begynnelsen av hvert kurs pensum med innholdet som skal undervises i løpet av det, innhold som kontinuerlig blir gjennomgått og oppdatert av vårt pedagogiske team. Manualene, sammen med resten av ressursene og didaktiske virkemidlene som brukes, vil tjene som en guide og vil være hovedverktøyet for studentene våre under utviklingen av hele opplæringsprosessen.
Læreren som har ansvaret for å undervise i kurset, vil ha rollen som rådgiver og veileder i gruppen, og må sørge for at konseptene som presenteres blir forstått og internalisert riktig, korrigere mulige feil og løse eventuelle tvil som måtte oppstå når det er nødvendig. I tillegg vil det oppmuntre til aktiv deltakelse ved å foreslå temaer til debatt, presentere mulige casestudier, eller gjennomføre øvelser i grupper, etc.
Kort sagt er det en metodikk der eleven bygger sin egen kunnskap gjennom praksis, til enhver tid styrt av læreren. Samspillet mellom klassekamerater og lærer fremmes på en positiv måte, og det skapes et godt arbeidsmiljø der dialog og utlegging av ideer fremmes, og er en kreativ og fleksibel modell som muliggjør individuell og kollektiv refleksjon over den daglige virkeligheten. Alt dette fremmer utviklingen av kritisk tenking, tolerant lytting og respektfull debatt, i tillegg til å skape et faglig engasjement for den utførte aktiviteten og dens prosess.

LES  Kroppsbyggende instinktiv trening

fakultet Fakultet

  • Bachelor of Science in Physical Activity and Sports 
  • Kroppsbyggingsspesialist 
  • Personlig trener

påtegninger Titrering og akkrediteringer

Offisielt akkreditert kurs av European Association of Fitness, Aerobics and Sport (AEFAS® European Association of Fitness, Aerobics and Sport), godkjent av European Registry of Professionals of Fitness, Fitness Training and Sport .

OFFICIELT GRAD

logoer treningsforening spania